• Joep Dohmen

  Joep Dohmen is Lector Bildung aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (Utrecht) en Hoofd Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming aldaar.

   

  Afscheidsrede

  Levenskunstfilosoof Joep Dohmen nam op 3 juli in stijl afscheid van de Universiteit voor Humanistiek

  Levenskunst op Kreta

  In het voorjaar en in de zomer biedt de vakantieacademie levenskunst aan op een prachtige locatie op Kreta.

 • Joep Dohmen

  Prof.dr. Joep Dohmen (1949) is lector Bildung aan het centrum voor Humanistische Vorming (HVO) Hij is emeritus hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hij studeerde filosofie in Utrecht, Berlijn en Leuven. In 1992 was hij medeoprichter van Filosofie Magazine en adjunct-hoofdredacteur tot 1998. In 1994 promoveerde (Cum Laude) hij op Nietzsche over de menselijke natuur (Kampen, Kok 1994). Sinds 1998 was hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, sinds 2007 als hoogleraar.

  In 2002 verscheen de anthologie Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven. In 2014 verscheen een volledig herziene herdruk (19e druk, 2014). Centraal in zijn filosofische activiteit staat de ontwikkeling van een bestaansethiek (levenskunst), een moraal waarin de ethiek van de zorg voor zichzelf, de zorgethiek en de deugdethiek met elkaar zijn geïntegreerd. Concrete toepassingen daarvan zijn projecten van morele educatie (Bildung van jongeren), en de kunst van het ouder worden (Senior Academy). Kernthema’s in de bestaansethiek zijn: autonomie, authenticiteit, deugden, geluk, houding, motivatie, tijd, vrijheid, zelfverwerkelijking, zelfzorg en zingeving.

 • Contactformulier

  All Posts
  ×