• Goed ouder worden: welzijn, zingeving en menselijke waardigheid

  Goed Ouder Worden: welzijn, zingeving en menselijke waardigheid’ Onderzoeksprogramma Universiteit voor Humanistiek. Looptijd: 2008-2012 Het onderzoeksprogramma Het onderzoeksprogramma Goed ouder worden: welzijn, zingeving en menselijke waardigheid wordt uitgevoerd door een interdisciplinaire groep wetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten. In dit onderzoeksprogramma worden hun wijsgerige, historische, sociologische, psychologische, agogische, organisatiekundige en methodologische expertise op elkaar betrokken.

   

  Kritische gerontologie
  De onderzoeksgroep bestudeert het ‘ouder worden’ vanuit de perspectieven van zingeving en humanisering. De normatieve inzet van de groep vertaalt zich in een poging om de (maatschappij)kritische gerontologie te combineren met een gerichtheid op existentiële vragen. De groep beoogt een correctie van de overdreven en sombere nadruk op de vergrijzing van de samenleving en de individuele lichamelijke veroudering. Een van de belangrijkste kwesties in het project is hoe een realistisch positief beeld van ouder worden kan worden geformuleerd. Deze vraag is extra urgent in een samenleving waarin ouder worden vooral geassocieerd lijkt te worden met een zware last voor individu en samenleving, of met een geforceerd pogen om jong te blijven; een pogen dat gedoemd is te mislukken. Uitgangspunt van de onderzoeksgroep is dat persoonlijke groei en ontwikkeling niet alleen iets zou moeten zijn voor jeugd en jongvolwassenen, maar iets dat bij mensen hoort zolang ze leven.

  Publicaties Een eerste publicatie van de onderzoeksgroep is: Goed Ouder Worden (onder redactie van Peter Derkx, Alexander Maas en Anja Machielse). Meer informatie en bestellingen:http://goedouderworden.swpbook.com/.

  Voor meer informatie zie: http://www.uvh.nl/goedouderworden

  All Posts
  ×